Login deelnemers

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Boerenbusiness.nl met betrekking tot spuiten en gewasbeschermingsmiddelen.

Mocap voor het laatst in vroege aardappelen

De nematicide Mocap 15G mag voor het laatst worden ingezet bij de teelt van lelies en vroege aardappelen in het voorjaar 2020. Tot 21 maart volgend jaar mag het middel worden ingezet. Met het verdwijnen van de werkzame stof ethoprofos valt weer een belangrijk middel weg in de middelenkast van aardappel- en bollentelers.

Lees verder >>

'Drinkwateronderzoek vol onjuiste feiten'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stuurde vrijdag 21 juni een rapport de wereld in waarin onder andere de normoverschrijding van gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit werd beoordeelt. De insteek is overwegend negatief en dat betreurt LTO Nederland.

Lees verder >>

Forse daling van normoverschrijdingen

De ecologische waterkwaliteit in Nederland laat een enorme verbetering zien. Het percentage van de normoverschrijdende metingen is tussen 2013 en 2017 met 66% gedaald, zo blijkt uit een rapportage van LTO Nederland.

Lees verder >>

Schouten houdt vast aan verbod neonicotinoïden

De suikerbietenteelt kan een terugkeer van bietenzaad dat is gecoat met neonicotinoïden uit het hoofd zetten. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat voor de toepassing geen uitzondering maken op het Europese verbod.

Lees verder >>

Frankrijk verbiedt populair gewasbeschermingsmiddel

Frankrijk gaat alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van 'epoxiconazool' verbieden. Het gaat om een fungicide die ook hier in Nederland in veel middelen zit. De middelen met deze stof worden verboden, omdat het Franse voedselagentschap de stof als een zorgwekkend gevaar heeft aangemerkt.

Lees verder >>

Schouten: 'Ik blijf achter neonics-verbod staan'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft via een Kamerbrief gereageerd op de brief die verschillende akkerbouworganisaties haar 30 april hebben gestuurd. Daarin kaartten zij de gevolgen aan van het verbod op neonicotinoïden, ook de gevolgen van een verbod op glyfosaat kwamen aan bod.

Lees verder >>

Minister staat niet achter verlenging desmedifam

Op 20 en 21 mei vergadert het SCoPAFF over de regelgeving omtrent gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie. Landbouwminister Carola Schouten informeert de Kamer 15 mei over de standpunten die zij inneemt. Een verlenging voor desmedifam, de werkzame stof in Betanal, zit er niet in als het aan haar ligt.

Lees verder >>

Blijft Bayer overeind in glyfosaatdebat?

Chemiegigant Bayer houdt binnenkort een aandeelhoudersvergadering om in te gaan op problemen die zijn ontstaan rond de overname van Monsanto. Bestuurders hebben hun twijfels geuit over Werner Baumann, de CEO bij Bayer, waardoor in de gelederen van het bedrijf commotie is ontstaan.

Lees verder >>

Akkerbouwers zenden brandbrief naar Schouten

Royal Cosun, LTO Nederland, het NAJK en de Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) hebben gezamenlijk een brandbrief verzonden naar minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Hierin kaarten zij 2 grote uitdagingen aan voor akkerbouwers: de huidige situatie in suikerbieten en het fundament onder de toelating van glyfosaat.

Lees verder >>

Vervuilt de boer of de burger het water?

Uit waterkwaliteitsmetingen van de waterschappen blijkt dat de normoverschrijdingen van chemische middelen lang niet altijd een landbouwachtergrond hebben. Dat blijkt ook uit een analyse rond de lelieteelt in Drenthe.

Lees verder >>

Toepassing glyfosaat verder uitgekleed

Op vrijdag 19 april heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Tweede Kamer geïnformeerd over moties aangaande gewasbescherming. Deze moties gaan onder andere in op glyfosaat, diquat en neonicotinoïden.

Lees verder >>

Drukregistratie is nog maar het begin

Tegelijkertijd met de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030' heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ook inzicht gegeven over hoe de sector in de komende 10 jaar een emissie van 0 in de gewasbescherming moet behalen. Drukregistratie op de veldspuit lijkt slechts het begin.

Lees verder >>

Schouten komt met visie over gewasbescherming

Minder gewasbeschermingsmiddelen, weerbaardere planten en teeltsystemen. Dat is hoe minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de toekomst van de gewasbescherming voor zich ziet.

Lees verder >>

Waarom kleuren sommige velden geel in het voorjaar?

Ieder voorjaar komt er een discussie op gang over velden die geel kleuren. Deze gele velden lijken inmiddels een symbool geworden in het debat over de toekomst van onze landbouw en voeding.

Lees verder >>

Forse meeropbrengst door behandeling tegen aaltjes

Dat het middel 'Vydate 10G' het meest effectieve middel is bij het bestrijden van aaltjes bleek ook afgelopen jaar weer uit onderzoek van onderzoeksinstituut HLB.

Lees verder >>

Woede om strengere regels voor gewasbescherming

De aangepaste toelating van 18 gewasbeschermingsmiddelen in Duitsland kan op weinig sympathie uit de sector rekenen. De beoordelaar Umweltbundesamt (UBA) stelt namelijk dat bij het gebruik van deze middelen 10% van het perceel voor de biodiversiteit moet worden ingezet.

Lees verder >>

Insecten liggen op de loer in suikerbieten

De eerste bieten zijn gezaaid, en na de neerslag en storm van afgelopen week lijkt het droger te worden. Het betekent dat de zaaiwerkzaamheden hervat zullen worden. Door de verandering in het middelenpakket wordt de aanpak van (bodem)insecten wel lastiger.

Lees verder >>

Niveau bodemwater terug op normaal niveau

Aan de hand van satellietbeelden concludeert VanderSat dat het niveau van het bodemwater in Nederland weer terug is op een normaal niveau. Voor sommige gemeenten heeft het watertekort 10 maanden geduurd.

Lees verder >>

Hoe ga je om met een steeds beperkter middelenpakket?

De introductie van gewasbeschermingsmiddelen heeft nog een lange weg te gaan. Om het huidige aanbod van middelen te behouden, is het noodzakelijk om zuinig met de middelen om te gaan en emissies te beperken.

Lees verder >>

Rechter eist transparantie omtrent glyfosaat

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) moet de onderzoeken naar de gezondheidsrisico's omtrent glyfosaat openbaar maken. Dat bepaalde het Europese Hof van Justitie donderdag 7 maart.

Lees verder >>