Login deelnemers

Agenda

Cursusdag 6: Forward Farming

Groep A: 12 maart 2019
Groep B: 7 maart 2019

Forward Farming gaat over duurzaamheid in de praktijk. Hoe kunnen praktische oplossingen in de praktijk gedemonstreerd en bediscussieerd worden? Het uitgangspunt hierbij is de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het werken met precisielandbouw.

12.30Ontvangst met lunch 13.15Presentatie Forward Farming 14.00Rondgang buiten 16.00Evaluatie 17.00BBQ en napraten

Locatie: Forward Farm, Abbenes

Agendaoverzicht